Poté vystoupila pěvecká dětská scholka Čechtice vedená paní Lucií Kletečkovou.

Následovala projekce filmů o kostelích farnosti a o obci Mnichovice, kterou připravil pan Karel Tvrdík. Na závěr vystoupil smíšený pěvecký sbor Gymnázia Jana Nerudy z Prahy.

Pro návštěvníky akce místní ženy připravily občerstvení ve formě sladkostí a nápojů.