Po slavnostním zahájení mysliveckým trubačem předseda Petr Řezáč přivítal přítomné, seznámil je s organizací plesu, popřál jim příjemnou zábavu a vše nejlepší do nového roku. Velkým lákadlem byla bohatá tombola.

Celým večerem provázela přítomné hudební skupina Unigena, která se postarala o příjemnou atmosféru.

Eva Marešová