„Cílem naší výstavy bylo uspořádat setkání chovatelů a všech zájemců o chov drobného zvířectva. Těší nás zájem mladé generace, proto je letos výstava rozšířena o speciální soutěž mladých chovatelů z oblasti České Sibiře a okolí,“ přiblížil předseda Základní organizace Českého svazu chovatelů Štěpán Hájek, který zároveň poděkoval všem, kteří se na spoluorganizaci akce podíleli.

Atmosféru výstavy doplňovaly stánky s rukodělnými výrobky, které byly umístěny na parkovišti před vstupem do výstavního areálu.