Jen o dva týdny později v renomované soutěži pro mladé akordeonisty v německém Klingenthalu znovu zabodoval a první místo v kategorii do 10 let bylo jeho. V letošním roce se klání zúčastnilo téměř 40 sólistů z České republiky a Německa ve čtyřech věkových kategoriích. Jelikož za sebou Viktor Stocker na dalších místech zanechal starší soutěžící, přivezl si i zvláštní cenu poroty pro nejmladšího oceněného hráče celé soutěže.

„Viktor je nadaný žák, nechybí mu ale ani velká píle. Účast na každé mezinárodní soutěži pak přináší důležitou inspiraci a podněty pro další práci,“ říká Jiří Neužil, učitel ze Základní umělecké školy ve Vlašimi, který ho na obou soutěžích doprovázel.

Mladý akordeonista chce svým hraním rozdávat i radost a tak se svým kamarádem, Martinem Kotem, studentem pražské konzervatoře a laureátem mnoha mezinárodních soutěží, zahrál například na festivalu Preludium Aloise Motýla v Šumperku. V úterý 19. března pak vystoupí vedle studentů Pražské konzervatoře na koncertu v Běchovicích. A také ve svých domovských Kladrubech u Vlašimi je zván na nejrůznější kulturní akce.

V letošním roce Viktora Stockera čekají kromě soutěže základní umělecké školy i další mezinárodní soutěže u nás i v zahraničí. Pod vedením profesora Pražské konzervatoře Ladislava Horáka se o letních prázdninách pak chystá na mistrovské kurzy v Třeboni.