Samotný Žebrák je však vysunut do lesů severně od tohoto trojúhelníku. Je to vrch vysoký 585,2 m. Horniny zde jsou ortoruly a migmatity, tedy silně přeměněné vyvřeliny. Teplota a tlak byly tak vysoké, že hornina byla vlastně natavena, stala se částečně plastickou a vypadá místy jako prohnětené těsto. Světlejší a tmavší partie se střídají, v hornině jsou patrné větší nebo menší vrásy. Nejlépe jsou viditelné asi 500 m za kótou Žebrák, jak na skalkách, tak na volných balvanech.

Lesy zde jsou v nižších polohách dubové, ve vyšších bukové. Na většině území však převládají nepůvodní smrčiny. Po cestě je řada pěkných výhledů do krajiny, především západním směrem.

Cestu lze spojit s dříve uvedenou vycházkou do Líšna, zdatnější mohou dojít až do Votic (ze Žebráku je to 15 km).

DALŠÍ INFORMACE

Souřadnice pro GPS: N49 42.698 E14 42.171

Doprava: vlak, autobus Bystřice

Turistické trasy: Červená: Bystřice – Votice

Zelená: Bystřice – Ouběnice

Cyklotrasy: Benešov – Bystřice

Délka trasy: 9,5 km

Čas na prohlídku: 3 hodiny

Zajímavosti v okolí: Podhrázský rybník, Líšno, přírodní park Džbány - Žebrák

Karel Drábek