Inspirací jsou metalové a rockové koncerty i fontány velkých měst, ale přitom celé představení zůstává autorské – vodní a světelné obrazce, scénický tanec i živé klavírní a pěvecké vystoupení jsou výsledkem invence a umu ratměřických hasičů.

Každým rokem se snaží místní hasiči o kvalitativní posun celé akce – nyní se na něm podílí na 50 dospělých a 20 dětských dobrovolníků. Stále se společně snaží posouvat hranice kompromisu mezi tím, co by chtěli a čeho jsou amatérsky schopni.

Pro vytvoření vodních efektů je využito výhradně technické a materiálové vybavení Sboru dobrovolných hasičů v Ratměřicích.

Páteční Deník s TV magazínem.

Vozidlo IFA CAS W50LA a přenosná stříkačka PS 12 dodávají pro představení až 4 000 litrů vody za minutu. Na scéně a v zázemí je rozvedeno přes 500 metrů hasičských hadic.

Obsluha stříkaček přepíná až 8 ventilů pro pevné i pohyblivé proudy. Dvanáct hasičů pohybuje C proudy do předem nacvičených sestav. Použito je 10 rozdělovačů, 2 specíální rozdělovače, 22 proudnic, 4 vodní lišty, vodní clona a originální osmiproudé vodní varhany.

Světelná show se rodila od testování efektů se sprchou a baterkou ve vaně, pak přišla energeticky náročná halogenová světla a v současnosti návštěvníky uhrane špičkové LED osvětlení celého spektáklu. S ním přišly nové možnosti proměny světelného spektra a jiné rozmístění a způsoby nasvícení scény.

I přes moderní možnosti současné světelné techniky s programovatelným ovládáním zůstává ratměřická fontána i v tomto ohledu autorskou – osvětlovači ovládají techniku ručně s citem pro danou skladbu a její změny.