Nebyl by to jarmark, kdyby nenabídl možnost nákupu, především ručně vyráběných výrobků.

Pestrý byl i doprovodný program, ve kterém vystoupila kouzelnice Renata, pro děti bylo připraveno balónkování a na závěr vystoupila hudební skupina Beneton.