„Naše muzeum pořádá již téměř pravidelně výstavy betlémů," připomněla Libuše Váňová z Muzea Podblanicka. „Za dobu konání těchto výstav měli návštěvníci možnost shlédnout celou řadu betlémů z materiálů tradičních i méně tradičních. V letošním roce jsme se zaměřili na betlémy skleněné a to i z toho důvodu, že výroba skla náleží k nejstarším a nejvýznamnějším objevům lidstva. Ovšem cesta, kterou bylo nutno urazit od výroby skloviny ke skleněným figurkám, byla dlouhá," připomněla Libuše Váňová.


Historie skleněných betlémů v Železném Brodě je spojena se vznikem tamní Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v roce 1920. Původní betlémy v této oblasti byly ručně malované na vrstveném papíře a teprve mnohem později se lze setkat s betlémy skleněnými. Poměrně pozdní nástup skla při výrobě betlémů měl své opodstatnění. Náročná technologie zpracování skla byla vázána na profesní dovednost a specializované prostředí a tudíž pro samouky byla práce se sklem – na rozdíl od jiných materiálů – nedostupná. A i když zpracování skla bylo známé již starověkým kulturám, trvalo ještě mnoho staletí, než vývoj dospěl k výrobě skleněných figurek, které tvoří základ betlémů. Počátky této výroby lze zaznamenat až v 18. století ve Francii, Itálii a Německu.