Jednu část programu tvořilo dětské divadelní představení, které se konalo v 15 hodin v kulturním domě. Úvodu se ujal anděl, čert a kouzelník v podání místních ochotníků z Divadelního spolku Jiřího Voskovce.

Pak Divadélko Kůzle zahrálo pro děti pohádku Potrestaná lakota. Po ní následovala tradiční mikulášská nadílka. Děti říkaly Mikulášovi básničku, za ni pak dostaly od anděla balíček, který obsahoval sladkosti, omalovánky a další drobné dárky.

Další částí programu bylo hudební vystoupení žáků ze základní školy v Sázavě dirigované učitelkou Danou Štědrovou, a to na schodech kulturního domu. Po zazpívání několika koled následovalo vystoupení mažoretek Smetanek z Chocerad.

V 17 hodin pak došlo ke slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromu, kterého se ujal anděl s Mikulášem. Pak až do 18 hodin bylo možné si procházet jarmark, koupit si něco hezkého domů a dát si nějaké občerstvení.

Vladimír Trmal