Záměrem institucí, které výstavu připravily, nebylo jen zopakovat známé skutečnosti o invazi vojsk varšavského paktu do, ke svobodě směřujícího Československa.

„Na osmi textových a obrazových panelech jsou prezentovány také nové poznatky a zjištění o vojenském obsazení Československa v noci na jedenadvacátého srpna 1968," připomněl Michal Sejk, ředitel SOkA Benešov, kde je expozice instalovaná a to až do 13. února. Mimo jiného tam uvidíte i dosud nezveřejněné snímky v Rakousku žijící nizozemské fotografky Okky Offerhaus.

Autorem výstavy je a texty k ní připravil Daniel Povolný, pověřený vedením skupiny dokumentace ÚDV. SOkA v ulici Pod lihovarem má otevřeno v pondělí a středu od 9 do 17, v úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 16 hodin.