„Lítý boj na souši i ve vodě letos diváci bohužel neuvidí," zalitoval Jakub Jiří Jukl řečený Chomi, jeden z pořadatelů oblíbené letní atrakce z Občanského sdružení Řád rytířů bílého kříže. „Žel příroda se postavila proti nám," dodal muž, který každoročně bojovou vřavu komentuje a stojí i za scénářem bitvy.

Proti pořadatelům se tentokrát postavily už počátkem června nebesa a později povodně. Ty neušetřily ani louky na břehu Sázavy, na kterých se bitva koná a účastníci akce na nich v dobovém stanovém táboře i několik nocí přespávají.

„Louky, které jsou běžně rozbahněné i při větším dešti, proměnila povodeň místy skoro v bažinu," potvrdil Jukl.

A ta fyzicky náročnému divadlu plnému realistických rekvizit, nepřeje. Na rozhodnutí pořadatelů zrušit bitvu nezměnil nic ani fakt, že se letos měla konat rekonstrukce slavné bitvy u Sudoměře. A tam, jak známo, historii tvořili nejen chrabří husitští lehkooděnci, ale také bahnité dno vypuštěného rybníka.

Jestliže se napřesrok nestane znovu něco neočekávaného, hodlají pořadatelé navázat na tradice Bitev obrod pod zříceninou.

„A těšíme se na to už teď," dodal Chomi.