„Doufejme, že se jí zlomená noha uzdraví a ona bude moci přijet,“ přeje si jedna z organizátorek, Veronika Vieweghová z mateřského centra s tím, že po tomto čtení budou pořadatelé už potřetí rozdávat dětem, které se zapojily do soutěže O nejpilnější rodinu ve čtení, krásné knížky.

Celkově už devátého veřejného čtení, které se koná v rámci kampaně Celé Česko čte dětem, se v Kulturním domě v Sázavě zúčastní i Divadlo kapsa. To dětem zahraje biblický příběh Putování za vánoční hvězdou. Moderátorem pořadu, který začne v 16 hodin, bude spisovatel Michal Viewegh.

„Projekt podporuje hlasité čtení, které má obrovský význam pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si v dospělosti. Odborníci shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí,“ připomněla Veronika Vieweghová.