Nejtěžším úkolem pro organizátory bylo, uspat tento velký počet nocležníků, ještě když se věk přítomných dětí pohyboval mezi 6 až 12 lety. Nakonec ale všechny děti usnuly, aby se v sobotu vzbudily časně ráno a stihly si ještě společně zahrát nějaké hry.

Páteční program začal velkou pátrací hrou, ve které děti postupně hledaly indicie, kterými by odemkly záhadný kufr se vzkazem. Po velké námaze následovala večeře, a posléze si děti vyslechly čtení z různých knížek.

K celorepublikové akci se přihlásily i děti v Hulicích, Louňovicích pod Blaníkem, v Benešově i v dalších částech benešovského okresu.