Vyhlašovatelem a administrátorem tradiční akce je Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim. Ten však nerozhoduje o tom, kdo z navržených kandidátů nakonec titul Blanického rytíře získá. Z nominací vybírají neziskové organizace a sdružení Podblanicka, Voticka a Benešovska. Až do letošního roku se právem užívat titul Blanický rytíř mohou pochlubit tři desítky lidí.
„Ocenění Blanický rytíř může získat fyzická osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, a to za mimořádný čin v uplynulém roce nebo za celoživotní dílo,“ říká předseda ČSOP Vlašim Pavel Pešout a dodává, že ve výjimečných případech je možné udělit ocenění také In memoriam.
Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu či telefon. Nominaci je třeba podat písemně s podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci.
„Smyslem udělování tohoto ocenění je upozornit veřejnost na lidi, kteří se významným způsobem zasloužili o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví regionu,“ doplnil Jan Urban z Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim.
Ocenění bude i letos udělováno na Velký pátek 10. dubna v obřadním sále vlašimského zámku. Také letošní Blaničtí rytíři získají originální, čtyřicet centimetrů vysokou, pískovcovou sochu rytíře od akademického sochaře Daniela Talavery.

KAREL CHLUMEC