„Na seminář se vrací každoročně část účastníků předchozích ročníků, ale také významné procento nových zájemců. Jde vlastně o takové setkání hledačů,“ říká pořadatel semináře Jan Urban.
Těm, kteří se chtějí vyznat sami v sobě a svém okolí je určena hned první přednáška Grafoterapie aneb rukopisem k rozvoji osobnosti. „Grafoterapie je ucelený systém, v němž pracujeme na svých vlastnostech a přetváříme je tak, aby přinesly užitek,“ říká autorka přednášky Jana Petrásková z Vlašimi. Dějiny a perspektivy islámské mystiky zase přiblíží profesor FF UK Praha Luboš Kropáček.
„Odpoledne návštěvníci semináře shlédnou film Zóna původem vlašimského režiséra Miloše Zábranského. Známý dokumentarista ve snímku přibližuje osudy a myšlení lidí postižených vlnami Tsunami,“ informoval o dalším programu Jan Urban s tím, že po produkci budou mít účastníci semináře příležitost diskutovat s režisérem filmu. O dávno zapomenuté univerzitní nauce angeologii se návštěvníci dozví v přednášce Emila Páleše a o duši jako podstatě lidského bytí pohovoří Anežka Janátová.
„Návštěvníci letošního semináře se opět mohou těšit na vegetariánské menu, večerní koncert písničkářského dua Sester Steinových nebo tradiční večerní pečení ryb,“ připomíná Jan Urban a dodává, že na místě bude možné zakoupit i duchovní literaturu nebo posedět v mobilní čajovně. Organizátorem semináře je Vlašimská astronomická společnost s řadou partnerů. Akci podpořil Středočeského kraj a nadace Vinci.

KAREL CHLUMEC