V rámci sympozia GLS mají výtvarníci a designéři možnost realizovat své návrhy v prostorách dílen huti František. Kromě samostatné práce na vybraných projektech budou účastníci formou krátkých slideshow představovat svoje dosavadní portfolio a laborovat o použitých sklářských technikách, inspiračních zdrojích, konceptech a autorském rukopisu.

GLS se orientuje hlavně na výzkum a vývoj nových technik zpracování skla formou experimentu a hry s materiálem. Snaží se rozšířit hranice dosavadního zpracování industriálního skla a přenést je do umělecké tvorby v novém smyslu a nazírání. Rozšiřuje tak začínajícím výtvarníkům další možnosti sebeprezentace a využití dílenských kapacit Centra sklářského umění a jejich následnou implementaci mezi odbornou veřejnost.
Zapojit se může každý. Více se o tvorbě lze dozvědět z podvečerního cyklu čtvrtečních přednášek (Slide Jam) a výsledek tvoření bude viděn na výstavě v Galerii huti František do 25. února 2018.
Autor: Richard Karban