Své práce vystavují děti a žáci všech benešovských mateřských i základních škol a výtvarné kroužky DDM Benešov. Výstava je celkově nejen výtvarně zdařilá i poučná.

Veliké poděkování patří nejen mladým výtvarníkům, ale především jejich pedagogům, kteří je při výtvarných činnostech na dané téma vhodně motivovali.

Milada Rýdlová