Při jejím autorském čtení z knihy Na tichou počtu, se střídala se svým chotěm. Na kytaru je přitom doprovázel syn Hanuš, s jehož písničkami si notovali také obyvatelé domova.

Senioři si během přestávky prohlíželi i další autorčiny knihy a na oplátku si zase spisovatelka vyslechla jejich osobní příběhy. S jednou, třiadevadesátiletou obyvatelkou domova, původem z Francie, která žije v Česku už zhruba sedm desetiletí, se pak Klára Gočárová bavila v její mateřštině.