“Koncert jsme museli dvakrát odložit kvůli covidovým opatřením. Přehození termínu ale naštěstí neovlivnilo složení účinkujících, což je velká zásluha paní Věry Dudíkové, která se postarala o dramaturgii akce a vše vykomunikovala,” řekla Simona Borkovcová, kulturní referentka Louňovic pod Blaníkem.

Herec Alfred Strejček zahájil koncert k poctě skladatele Zelenky úvodní řečí, přičemž program slovem provázel střídavě s Věrou Dudíkovou. Hudební virtuos Václav Hudeček vystoupil spolu se členy Pražského barokního souboru, další sólistkou byla violoncellistka Alžběta Vlčková. Dirigování se chopil Vojtěch Jouza.

Nejlepší paštiku hodnotili gurmáni pod Blaníkem.
PODÍVEJTE SE: Nejlepší paštiku hodnotili gurmáni pod Blaníkem

Jan Dismas Zelenka se narodil 16. října 1679 v Louňovicích pod Blaníkem. Známého rodáka připomíná v obci pomník a po něm pojmenovaný zámecký sál, kde se koncert odehrál. Řadu let se také pod Blaníkem konají hudební akce k poctě skladatele, dříve pod festivalem Podblanický hudební podzim, nyní v režii městyse.

V Louňovicích pod Blaníkem připravují ještě dvě hudební události v rámci tohoto roku, a to Modrá Synkopa hraje Osvobozené divadlo a Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Písně Voskovce a Wericha zahraje Modrá Synkopa v louňovickém zámku v sobotu 13. listopadu od 19 hodin. Vánoční koncert se uskuteční ve zdejším kostele v sobotu 11. prosince od 18 hodin.

Lucie Sedláková