„Hlavním záměrem kroužku je poskytnout dětem zábavnou formou informace o Bibli jako základu evropské kultury. V hodinách bude kladen důraz na prohlubování úcty ke starším, rodině, učitelům, prohlubování skromnosti, pravdomluvnosti, soucit se slabšími či lásku k přírodě," přiblížila náplň kroužku duchovní husitské církve," Ondřejka Brabcová.

Každé pondělí tak děti budou moci získávat potřebné zásady morálky a mravnosti z časopisů a knih pro děti se spoustou her a písní, vystřihovánek, omalovánek nebo zábavných kvízů.


„Budeme se seznamovat také s biblickými příběhy, křesťanskými svátky, zvláště vánočními a velikonočními. Rodiče se mohou kdykoliv přijít podívat a případně se zúčastnit," poznamenala Ondřejka Brabcová s tím, že za navštěvování kroužku děti nic neplatí.

KAREL CHLUMEC