Venku na farské zahradě se lidé shlukovali u ohně, na kterém si opékali buřty a také u stánku s nápoji.

Před půl devátou se část návštěvníků přesunula opět do kostelů na varhanní koncert nebo pěvecké vystoupení. V průběhu prakticky celého večera byla možná prohlídka kostela, kůru, varhan, liturgických oděvů, výklad symboliky a historie.