Studánka Katovka v Českém Štemberku je ukryta v zalesněné stráni nad městysem. Před zvýšeným počtem vrtaných studních a stavbou vodovou, byla Katovka zdrojem pitné vody. Podle zachovaných rozborů dosahovala voda vysokých kvalit.


Dvě Sázavské studánky Vosovka a Rakovka se nacházejí každá na opačném konci města. Vosovka je známa hlavně díky legendě o poustevníku Prokopovi, který se zde měl setkat s knížetem Oldřichem a údajně i s ďáblem. Zatímco při návštěvě knížete proměnil vodu ve víno, tak čerta zapřáhl do pluhu a vyoral s ní Čertovu brázdu táhnoucí se ze Sázavy, až do svého rodiště, Chotouně u Českého Brodu.


Naproti tomu Rakovka působí skromným dojmem, ale vyvažuje to vynikající kvalita vody. Ale i na Rakovku se váže legenda o sv. Prokopovi. Nad studánkou je kámen s prohlubní, na kterém Prokop údajně odpočíval při svých toulkách, tehdy hlubokými hvozdy. Kousek odsud stojí uschlý smrk, původně prý hůl, kterou zde měl sv. Prokop kdysi zapomenout.

Distanční výuka v ZŠ Prapořiště.
Pošlete nám své zkušenosti s distanční výukou

O studánky v Trhovém Štěpánově se starají místní dobrovolní hasiči


Také v Trhovém Štěpánově se nacházejí dva prameny, a oba jsou pod patronací místních hasičů. Pramen svého patrona, sv. Floriána obnovili v roce 2010. Studánka se nachází nedaleko od silnice na Dalkovice. Na odbočku upozorní velký ukazatel.


Druhým pramenem ve Štěpánově je studánka svaté Anny. Ta se své opravy dočkala v roce 2011, ve stejném roce byla posvěcena farním vikářem na Hrádku, Markem Martiskou. Železniční fandové se mohou také vydat po zaniklé trati z Trhového Štěpánova do Dolních Kralovic. Těchto 14 kilometrů železnice muselo ustoupit vodnímu dílu Švihov. K navigaci ke studánkám je možné použít moderní techniku, nebo se prostě držet turistického značení, které je uváděno jako nejlepší na světě.

Kromě Vosovky nejsou trasy vhodné pro kočárky.