Autorem přepisu slavné operety Mam´zelle Nitouche, která byla diváků představena v Paříži roku 1883, je slovenský dramatik Ľubomír Feldek. O překlad a úpravu do češtiny se postaral Vojtěch Vacke. Autorem hudby je Florimond Ronger, který žil v letech 1825 až 1892 a po většinu života nesl pseudonym Hervé.

Hra je parodií na tehdejší okázalou operní tvorbu a pojednává o tom, jaké to je, když kostelní varhaník je ve skutečnosti utajeným operetním autorem, matka představená majorem, poručík subretou a klášterní schovanka operetní divou.

O vtipné situace tedy nebyla nouze a divák je náležitě ocenil srdečným smíchem a bouřlivým potleskem. Potlesk si zasloužily nejen skvělé herecké, ale i pěvecké výkony. Nemalou zásluhu na výsledném dojmu měli osvětlovačka a zvukaři, což jim vyneslo uznání od tříčlenné poroty. Tu si zasloužil i režisér divadelního souboru Ladislav „Láry“ Kolář.

Vladimír Trmal

Ze třetího ročníku charitativního pochodu na Konopišti.
Na charitativním pochodu se podařilo vybrat přes padesát tisíc korun
Vlasta Horvath
Vlasta Horváth zazpívá v Malostranské besedě novinku - vánoční píseň