Římskokatolická farnost Benešov, žádala město o celkem téměř 234 tisíc korun. Zastupitelstvo města žádost farnosti projednalo a nakonec podporu na konto církve neposkytlo.