Během setkání si zapálí svíčky, zazpívají koledy a také se zahřejí čajem. Nebude chybět ani chléb se sádlem. První setkání čeká Pyšelské v neděli v 16 hodin. Úvodní slovo přednese ředitel školy Vladimír Paclík, vánoční povídku přečte Věra Pařízková. Další adventní neděle 7. prosince začne také v 16 hodin, kdy vánoční povídku přečte Marie Kolářová. Pro příchozí bude připraven bleší trh a prodej dětských vánočních přání. Tento program připraví pyšelská osada Zaječice. V neděli 21. prosince začneme koncert na náměstí už v 15.30 v kostele Povýšení svatého Kříže. Posluchači uslyší skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, Fr. Schuberta a A. Dvořáka v podání sólisty Opery ND Vratislava Kříže, trumpetisty Vladimíra Rejlka a varhaníka Josefa Popelky. Kolem 16 hodiny si lidé znovu zapálí poslední svíčku, vyrazí průvodem na Loretu. Báseň Štědrý den od Karla Jaromíra Erbena tam přednese Jan Čenský a Marie Kolářová. Písně během všech adventních nedělí zazpívá Dětský školní sbor a smíšený sbor dospělých pod vedením Martiny Linhartové.