Úvodní scénka dětí z mateřinky navodila sváteční atmosféru už dvanácté Akademie Základní školy Chocerady, tentokrát Mikulášské. Ta se nesla ve znamení koled, básniček a písniček. Zcela zaplněnou školní jídelnou, kde se představení uskutečnilo, zněly známé hity jako například Dělání, dělání nabo Vánoce přicházejí, nechyběly ani scénky a pohádky.
Velkým potleskem byla odměněna pohádka O Budulínkovi, se kterou se představili prvňáci. Také loupežník Sarka Farka od dětí ze druhé třídy měl u obecenstva velký úspěch. Třeťáci se zaměřili na zpívání vánočních koled za hudebního doprovodu a čtvrťáci zaujali poutavým povídáním o praotci Čechovi, jak se dostal na horu Říp. Pátá třída si připravila parodii na Macha a Šebestovou a jejich kouzelné sluchátko. Každodenní problémy řešili žáci sedmého ročníku. Nechyběl tanec v rytmu disca, duo Denisa, Lucka zase předvedlo čertovský kankán.
„Přestože se blíží Vánoce, chceme, aby program nebyl jen o nich, ale snažíme se s dětmi nacvičit i jiné pohádky,“ uvedla ředitelka školy Miroslava Cinkeisová s tím, že velký podíl na konečném efektu má školnice, která je hlavním výtvarníkem scén, výrobcem kulis a divadelních propriet.
S přípravami na akademii začali ve škole začátkem října. Často se zkouší během přestávek, po vyučování, ale i v hodinách hudební výchovy. Zúčastňují se jí všechny třídy kromě deváťáků. „Těm se už většinou nechce. Pomáhají ale jinak. Před představením zajišťují výstavu výrobků našich žáků a dětí z mateřské školy. Vesměs se jedná o dílka s vánoční tématikou,“ říká ředitelka a vysvětluje, proč škola pořádá akademii právě v tomto období. „Akademii směřujeme pokaždé na poslední měsíc v roce, buď na Mikuláše nebo před Vánoce. Lidé jsou v tomto období lépe naladěni.“
Přes hodinu trvající představení zakončili všichni účinkující společně s rodiči vánoční koledou Nesem vám noviny.