„Výstava rozvíjí myšlenky, které stojí v základu mé tvorby po mnoho let. Hlavním tématem této výstavy je pohyb. Nejedná se pouze o ten fyzický, ale i pohyb jako prostředek vedoucí k překročení společenských hranic a jako možnost přesažení sebe sama. Motiv věčného pohybu jako definice života se odráží i v názvu výstavy, který je palindromem,“ vysvětlila Petra Haplová s tím, že v Benešově prezentované obrazy a mechanismy vznikaly během posledního půl roku.

Výtvarnice absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziřící a poté pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru Malířství II pod vedením Vladimíra Skrepla. Svá díla představila nejen v Praze, ale také v Ústí nad Labem nebo Zlíně. „Technika jde v mé tvorbě vždy ruku v ruce s obsahem díla. Nejčastěji pracuji s klasickou malbou, věnuji se ale i koláži. Malbu také využívám jako prostředek pro jiné, multimediální formy uměleckého vyjádření,“ poznamenala malířka.

V Benešově vystavuje Petra Haplová poprvé. „Již osmým rokem žiji v Praze, převážně vystavuji v hlavním městě. Pokud se však naskytne možnost realizovat výstavu v jiném městě, velmi ráda ji využiji. Reflexe na mou tvorbu, kterých se mi dostává během výstav na rozličných místech v České republice, mají mimo jiné i svůj lokální charakter, který je pro mě velkým přínosem,“ uzavřela výtvarnice.