„Namísto části trávníku, vedle vchodu do školy, kde dříve rostly stříbrné smrky, vznikne místo určené jako prostor pro rozptýlení davu žáků vycházejícího 
z budovy. Architekt navrhl, aby právě 
v tomto místě vznikl jakýsi plošný labyrint z kamene 
s různými odstíny," vysvětlil novinku před nejstarší městskou školou místostarosta Benešova Roman Tichovský s tím, že uprostřed labyrintu budou umístěné svítivé diody.

To však nebude jediná novinka, která změní podobu prostoru před školou. Hned vedle labyrintu historii města připomene maketa situovaná časově do období středověku.

Pokud se budeme držet stejné terminologie, kterou před časem radnice používala při digitalizaci městského kina, bude maketa starého Benešova ve formátu 3D. Tedy skutečně prostorová. Nikoliv v reálných rozměrech, ale jak jinak, zmenšená.

„Maketa starého Benešova je už hotová poměrně dlouhou dobu. Je vyvedená ze sádry a je uložena v Muzeu Podblanicka na Malém náměstí," uvedl místostarosta Benešova Tomáš Podhola.

Nový kus vystavený celoročně vlivům počasí a možná 
i útokům hlupáků, bude vyhotoven z trvanlivějšího materiálu, bronzu. A bude směrově orientovaný podle skutečnosti. Jeho vznik má několik důvodů. Předně má ukázat žákům, jak to v Benešově ve čtrnáctém století vypadalo. A pak také nabídnout turistům další atrakci i poučení o městě.

„Jaké bude měřítko modelu to nevím, jeho půdorysná plocha je ale třináct set krát sedm set milimetrů," doplnil Podhola a připomněl ještě, že zmiňovanému působení vandalů by měla odpomoci kamera snímající nepřetržitě prostor kolem artefaktu a napojená na městskou policii.

K umístění makety dojde před Základní školou na Karlově na začátku listopadu, k jejímu odhalení pak ve čtvrtek 7. listopadu v 11 hodin.

Už nyní je vedle vchodu do školy vybagrovaná jáma, v níž ulpí kamenný sokl bronzového modelu Benešova.

Náklady na instalaci tohoto pro turisty zajímavého předmětu jdou z rozpočtu Muzea umění a designu Benešov a neměly by přesáhnout půl milionu korun.

Kromě toho čeká Karlov i další změna. Bude jí proměna místa v bezprostřední blízkosti školy a torza kláštera vypáleného husity. Dosud nepřístupná a plotem od okolí oddělená travnatá plocha s parčíkem se promění ve veřejně přístupné místo. Plot zmizí, vzniknou tam chodníčky a unavení korzující tam budou moci spočinout na lavičkách.