„Vodní show se nám povedla, jak jsme chtěli. Přišlo 850 platících dospělých a zbytek tvořily děti, které vstupné neplatily," konstatoval Viktor Liška, starosta obce.

Diváckým zrakům ukrytý, za stanem s mixážním pultem, stál dirigent dvaceti hasičský vodních proudů v oranžové hasičské pláštěnce,  osvětlený bodovým reflektorem. Podle pohybu jeho paží mladí a později i dospělí hasiči  zdvihali, spouštěli nebo odkláněli na strany  proudnice.

Protože ne všichni stříkači přes vodní clonu na dirigenta dobře viděli, ti, jenž ho měli v zorném poli, hlasitě hlásili  ostatním hasičům změnu nastavení  a směr proudů. 

U vystoupení mladých hasičů předávali pokyny  dirigenta  dětem hlasitými pokyny jejich vedoucí, což diváci nemohli přes šumění padající  vody, vrčení čerpadel a muziku z reproduktorů slyšet.

„Vodní show dirigoval člen hasičského sboru František Voříšek, vyučený truhlář a v současnosti firemní řidič, který kdysi po spatření jiné hasičské fontány prohlásil, že   to zvládneme také a lépe " podotkl starosta obce.

Choreografii tanečních vystoupení, jež diváci shlédli v závěru hasičské fontány, si místní hasičky připravovaly sami. Stínový tanec předváděly sestry Alice a Lenka Černých, následnou taneční férii na pódiu nacvičilo trio Veronika Benáková, Adéla Pěkná a Natálie Lišková.

Jediným neamatérským členem realizačního týmu byl v sobotu Robert Matoušek, jenž měl na starosti profesionální osvětlovací rampy a mixážní pult. „Ty jsme měli zapůjčené, bez nich bychom se do fontány nepouštěli," ujistil Viktor Liška.

Vodní show dobrovolného hasičského sboru, jenž čítá 55 mužů, 18 žen a dva tucty malých hasičů,   byl jedním z vodu prezentace Ratměřic při republikové soutěži Vesnice roku 2010, kterou vyhráli. Figurovala rovněž při prezentaci v obdobné evropské soutěži.

Fontánu měli ratměřičtí předvést v květnu při krajském setkání v zámeckém parku, ale  Konopišťský rybník byl tehdy vypuštěný.