V současné době zajišťuje tělovýchovná jednota Sokol opravu uchycení desky, které bylo neopatrným jednáním vandalů poničené, a pamětní desku nainstalují zpět na své místo.

„Z dochovaných dokumentů Státního oblastního archivu bylo zjištěno, že pamětní desku nechala vyrobit tělovýchovná jednota Sokol a 14. 6. 1947 byla deska slavnostně na budově Sokolovny odhalena. Návrh pamětní desky provedl Antonín Škvor, posluchač Vysoké průmyslové školy v Praze a do bronzu ji ulil Jan Rezek.

Zmíněný dokument rovněž připomíná osoby, kterým je tato vzpomínka věnována, popraveným zemřelým ve vězení, nezvěstným a zemřelým na následky útrap po návratu do svobodné vlasti," informovala Ilona Kučerová, jež má v benešovském městském úřadu na starosti agendu válečných hrobů a pietních míst.