„Pod vedením učitelky Lenky Zemanové a jejích žaček jsme si společně zazpívali vánoční koledy. Koledy jsme měli zároveň nahrané a pouštěli jsme je do všech našich vesniček místním rozhlasem. Také v Nakvasovicích, jedné naší vesničce, se občané sešli u jejich rozsvíceného stromku," informovala Renata Kolandová.

Pro občany bylo také připravené malé občerstvení.

„Doufáme, že letošní špatné počasí občany neodradí od dalšího ročníku této pěkné předvánoční akce," doplnila Renata Kolandová.