„Budeme muset řešit otázku bývalé kaple, kde byla na restaurování maleb vyčleněna poměrně malá částka. Stojíme tedy před rozhodnutím, zda nechat malby zrestaurovat, nebo je spíše zakonzervovat," vysvětlil starosta města Jiří Slavík.

Rekonstrukce byla po získání dotace zahájená vloni na podzim.

Starosta, místostarostové a pověření úředníci se každé dva týdny účastní kontrolních dnů. „Považuji to za velice důležité a věřím, že také díky této kontrole nevzniknou zbytečné vícepráce a předejdeme technickým a finančním problémům," konstatoval Jiří Slavík.

V současné době je v klášteře vyčištěná celá půda a s památkáři dohodnutá podoba opravy krovu.

Oprava krovů by na obou křídlech mohla být hotová do konce února.

„Dále je vyřešená statika budovy," poznamenal starosta Jiří Slavík.

Řemeslníci vybourávají podlahy v prvním patře a přízemí. „Firma Hora se zakázky zhostila zodpovědně. Na stavbě se střídá padesát řemeslníků, z nichž někteří pracují i o víkendech," řekl Jiří Slavík.

Současně je vyklízený a čištěný dvůr.

Jeho asanace sice není součástí dotace, ale jeho stav byl zcela nevyhovující.

Město klášter sv. Františka z Assisi zakoupilo od Provincie bratří Františkánů v létě roku 2012 a od té doby připravovalo jeho využití a zpřístupnění široké veřejnosti.

V objektu vznikne interaktivní expozice zaměřená zejména na dětské návštěvníky o třicetileté válce, švédských vojácích v českých zemích a bitvě u Jankova (6. 3. 1645), od které uplyne letos 370 let.

Dále bude v objektu vytvořeno zázemí pro expozice mapující historii kláštera, františkánského řádu v regionu a osobnosti spjaté s Českou Sibiří.

V bývalém refektáři bude obnovený prostor pro setkávání. Vznikne zde zázemí pro školení, semináře, tematické přednášky a výstavy.

Celková přislíbená dotace činí 35,7 milionů korun, které představují 85 procent celkových nákladů. Zhruba sedm milionů korun zaplatí město Votice.