„V pátek si s představiteli místních občanských sdružení stanovíme rámec prezentace Ratměřic a za týden doladíme v širším kruhu občanů detaily,"  vysvětlil starosta „Vesnice roku 2010" Viktor Liška.

Čtyřčlenná zahraniční porota bude v pátek 16. června. posuzovat společenský život 
v obci na Voticku a její strategický rozvoj.

Radnice teď řeší podstatný problém. „Prezentace jednotlivých místních spolků se uskuteční v cizích jazycích, takže řešíme překlady písemností a tlumočení," konstatoval starosta.

Na stopě budoucnosti, jak zní motto evropské soutěže malých sídel, se ale může objevit šrám. Silničáři frézují a pokládají asfaltový koberec na  vozovku průtahu Ratměřicemi a starosta netuší, zda budou práce ukončené do poloviny června.

„A objížďka vede právě po návsi, kde by se prezentace měla odehrávat. Snad se mi podaří domluvit nějaké řešení, aby na páteční odpoledne auta přes náves nemusela," nastínil Viktor Liška.

Prezentace středočeské vesničky před zahraničím nebude levná. „Přímé náklady na prezentaci obce hradíme 
z rozpočtu. Cestu a úhradu studijního pobytu v rakouské alpské vesnici Langeneggu pokryje dotace ministerstva pro místní rozvoj," potvrdil starosta. Právě v rakouské obci se 20. září zástupci Ratměřic dozví, jak dopadli.