Premiérovou pro ní, i pro votické Městské kulturní centrum, pod jehož správu zmodernizovaný objekt pro promítání filmů, divadelní představení, pořady pro školy, besedy pro širokou veřejnost i setkávání spolků spadá.

Výstavě přibližně padesáti obrazů a kreseb se souhrnným názvem „Fantazie" se díky vstřícnosti ředitelky MKC Jany Hejhalové a kurátorky Markéty Králové podařilo vtisknout koncepci a připravit v průběhu několika dní.

V neděli navečer byly obrázky ve vstupním vestibulu, ve společenské místnosti, v kinosále a na chodbách rozvěšené. Slavnostní vernisáž se odehraje v úterý 15. prosince v 17 hodin.