„Program jim zajišťovaly učitelky a vychovatelky. Ale také žáci ze 7.C, 9.A+B, i žákyně, které již naší základní školu opustily," informovala o dění při pohádkové noci učitelka Kamila Stolařová. Ve třídách prvního stupně, si pak děti večer před spaním četly pohádky.

Akčnější páteční večer měli šesťáci. „Šesté třídy měly šest stanovišť, po nichž se pohybovaly, s krátkou přestávkou na večeři ve školní jídelně, od večerní půl šesté do dvaadvaceti hodin," uvedla Kamila Stolařová.

Kromě ping pongu, keramiky s tvorbou plakety Noci s Andersenem, vaření, výtvarné kreativní dílny s kresbou ilustrace k Malé mořské víle, anglické pohádky a seznámení se tvorbou animace, kterou si mohli vyzkoušet, čekala na žáky šestých tříd bojová hra.

„Ani letos jsme nezapomněli na procházku noční školou spojenou s úkolem zapamatovat si co nejvíce názvů pohádek H. CH. Andersena. Vrcholem celého večera a noci bylo samozřejmě přespání v prostorách školy. Popravdě, nikdo moc nenaspal, ale o to byly zážitky spojené se společným pobytem ve škole větší. Akce se podle vyjádření dětí vydařila a rádi bychom poděkovali našim učitelům za to, že věnovali svůj volný čas a energii našim žákům," podotkl zástupce ředitelky Lubor Brázda.