„Zároveň se učí dodržovat  pravidla a prakticky reagovat na situace v jiném prostředí, než jsou zvyklí. Barový provoz je pro ně něco jiného, než výuka činností ve cvičeném bytě,“ konstatovala Blanka Takáčová.

Integrace handicapované mládeže se na bowlingu v Tyršově ulici včera neodehrávala poprvé.  Na společnou akci s dětmi dorazili i někteří rodiče.

„Sdělují si vzájemně zkušenosti s výchovou a vzděláváním handicapované mládeže a mají možnost také diskuze s pedagožkami,  případně vznést připomínky  k výuce v naší škole,“ doplnila učitelka.

Žáci  si po hodinové hře, při níž si osvojovali nejen hru, ale i společenské chování,   odpočinuli u stolů v restaurační části Stone bowling baru. V rámci výuky stolničení a stolování se prakticky  vypořádali s čerstvě upečenou pizzou