Začátkem roku se uskutečnilo výběrové řízení na projekt Multifunkční centrum Votice, který předpokládá přeměnu stávající zastaralé budovy kina v moderní multifunkční centrum.

„Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky Multifunkční centrum Votice, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o přestavbu původní budovy kina ve Voticích na multifunkční sál, stavební úpravy nevyhovujících prostor a přístavbu společenské místnosti včetně úpravy okolí," uvádí popis projektu.

Firma, která vyhrála výběrové řízení, kompletně zrekonstruuje budovu, zrealizuje sociální zařízení pro ZTP, vyřeší vstupy do budovy, rozvody vody, elektroinstalace, instaluje novou otopnou jednotku, dodá vybavení interiéru kina a vybuduje menší sportovní hřiště s venkovními posilovacími stroji.

Projekt předpokládal cenu za zakázku ve výši 6 milionů 996 tisíc korun bez DPH.

„Do výběrového řízení se přihlásilo celkem devět firem. Pět z nich bylo vyloučeno. Dvě firmy, které podaly výrazně nižší nabídky, měly chyby v rozpočtu. Nabídky dalších obsahovaly formální nedostatky. Osobně vidím toto výběrové řízení jako méně povedené, právě proto, že příliš mnoho firem bylo vyloučeno. Musíme ale dodržovat zákon, byť podle mého názoru formální nedostatky v podané nabídce ještě neznamenají, že by firma odvedla nekvalitní práci. V budoucnu bude také nutné se více zaměřit na samotnou přípravu výběrového řízení," vysvětlil Jiří Slavík, starosta města.

Vítězná firma Památky Tábor s.r.o. předložila nabídku ve výši 7 milionů 400 tisíc korun bez DPH, která byla nejnižší ze čtyř zbývajících nabídek.

Do středy 4. března se mohly ve výběrovém řízení neúspěšné firmy odvolat, žádná tak neučinila. Nic tedy nebrání podpisu smlouvy o dílo, ke které by mělo dojít do 17. března.

„Následně budou zahájeny práce, protože nás tlačí termín realizace. Ten je stanovený na květen letošního roku. Už v tuto chvíli víme, že je nereálný, už kvůli tomu, že by se měly do syrové stavby instalovat sedačky a další mobiliář, který je součástí dotace. Po jednání s ředitelem ROPu Václavem Chytilem by mělo dojít k prodloužení realizace do konce srpna," upřesnil votický starosta Jiří Slavík.

Jana Špačková