Návštěvníci, kteří před návštěvou interiéru dali v atriu přednost vodním radovánkám, byli lehce rozpoznatelní. „My doporučujeme návštěvníkům, aby si vzali náhradní oblečení," upozornila Kateřina Zemanová.

Ve vodním domě je moderní expozici, která atraktivní formou seznámí s dvěma tvářemi vody. Představí ji jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.

V atriu osloví hravou stránku umělými vodními toky symbolizující řeku od pramene k ústí, návštěvníci (malí i velcí) si zařádí s čerpadly, pumpami, vodními mlýnky a rozvodníky.

Ve stinném interiéru se děti i dospělí zaposlouchají do šumění vody i zvuků pod hladinou, či ptačích volání.

Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka, která ze své vodní nádrže Švihov zásobuje pitnou vodou část Prahy, Středočeského kraje i Benešovska a Sedlčanska.

Byl vybudovaný z podnětu vlašimské základní organizace Českého svazu ochránců přírody za 58 milionů korun. Z nich 85 procent hradila Evropská unie, Státní fond životního prostředí poskytl pět procent nákladů a zbytek hradili ochránci přírody.

Hulická vodní víla dosud nemá jméno

 Lektorkou výukových programů mající na starosti akce pro veřejnost je ve vodním domě Kateřina Zemanová, která v sobotu na sebe ve vodním domě vzala podobu víly.

Kde se tady vzala?
Vodní víla je z vody, jak jinak. Už se tady objevila podruhé. Na konci léta tady byla poprvé, když jsme se loučili s prázdninami. Sobotní akce je u příležitosti dušičkového tvoření, protože bude památka zesnulých. Tvoříme hrnečky na dušičky, vyrábíme duchy z kaštanů a další výrobky. Co si děti vyrobí, to mají domů na památku.

Děti přichází z atria hodně zmáchané.
To je pravda. My doporučujeme návštěvníkům, aby si vzali náhradní oblečení. Občas ho potřebují i dospělí.

Jaké další akce chystáte?
Další bude před Vánocemi o adventu vánoční tvoření.

Co návštěvníky nejvíc zajímá?
Děti si vyhrají venku v atriu s vodními prvky. Velmi oblíbený je výrobník mraků, obří modely škeblí, do kterých se děti mohou schovat. Hodně je baví hmatové akvárium, kde si mohou vybrat z vody škeble nebo vodní šneky, podívat se z blízka, prozkoumat je.

Co dalšího uvidí?
V akváriích typické sladkovodní ryby. Kapr, lín, okoun. Jsou tam i sumci. V dalších najdete raky.

Ze škeblí máte tady perlorodky nebo perlotvorky?
Perlorodky nemáme, mnohotvárné slávky, škeble říční, vodní šneky jako plovatka bahenní nebo okružák.

Jak se vodní víla jmenuje?

Zatím nemám jméno. Plánujeme, že by děti v rámci některé z dalších akcí jméno vymýšlely a vodní vílu pokřtily. Uvidíme, co je napadne.

Proč přijely?

Eva Dušková, Vlašim: Protože jsme si chtěli zpestřit prázdninové dny a aby se děti něco dozvěděly. Učili jsme se, jak pracuje voda, co všechno dokáže, co ve vodě žije, kolik vody potřebuje lidské tělo a plno dalších zajímavostí.

Martina Martínková, Zdislavice: Jsme tady na akci Vodníkovy dušičky, tedy malování hrníčků. Vašík už tady byl se školkou, tak nám dělá průvodce. My jsme tu s manželem a dcerou poprvé. Zaujala mě celá expozice, je to celé zajímavé.