Akce, stejně jako řada dalších, se konala v režii sdružení, které  si, kromě jiného,  klade za cíl posilovat sousedské vztahy a sounáležitost místních občanů či podporovat volnočasové vyžití pro děti a mládež, obyvatele v produktivním věku a seniory.