„Děti část salátu hned ochutnají a co zbude, si odnesou domů, aby daly ochutnat rodičům a sourozencům," vysvětlila vychovatelka Marcela Vanišová.

V kroužku Šikovné ruce se zase školáci zabývali výrobou papírových hadů. „Procvičují si tak jemnou motoriku rukou," objasnila ve druhém oddělení školní družiny vychovatelka Helena Bradová. Jemnou motoriku, kterou školáci potřebují při výuce, si cvičili ve čtvrtek odpoledne také ve výtvarném kroužku.

„Aby získali správné návyky pro malování obrázků," uvedla vychovatelka Martina Němcová, která vede také kroužek Hrátky s pohádkami.

Začaly také výchovné programy Zdravé foukání s harmonikou, Hra na flétnu, Švadlenky, Krok za krokem přírodou, Cvičení nás baví, Chvilka pro bystré hlavy a Hrátky s angličtinou.