„Máme obrovskou radost a děkujeme všem, kteří naší aleji dali hlasy," řekl křečovický starosta Robert Nečas.

Hlasování se zúčastnilo celkem 5 494 lidí, křečovické stromořadí podpořilo 193 z nich. Podle starosty je vítězství v krajském kole soutěže velkou propagací obce, která je rodištěm skladatele Josefa Suka.

K jeho mohyle vede i zmíněné stromořadí s 22 vzrostlými lipami. Křečovice si ho náležitě hýčkají a letos ho nechaly odborně ošetřit.

„Měl by to nějaký rok vydržet, chystáme se ještě obnovit informační tabuli s údaji o aleji, kam přidáme i diplom ze soutěže Alej roku 2012," dodal starosta.

Lipové stromořadí je připomínkou kulturních tradic obce Křečovice a jejího okolí. Podle dostupných informací bylo vysazené k 20. výročí založení republiky v roce 1938. Ke Křečovicím historicky patří a obec podle starosty nikdy neuvažovala o tom, že by ho vykácela.

Alej s původně 17 lipami a osmi ořešáky v minulosti vysadili žáci místní obecní školy za pomoci hasičů. Stromořadí dlouhé přibližně devadesát metrů v současnosti tvoří 22 vzrostlých lip. Jsou vysazené po obou stranách zpevněné živičné cesty vedoucí k mohyle skladatele Josefa Suka.

Mezi stromy jsou umístěné památné kameny s vytesanými jmény okolních obcí a připomínkami skladatelových děl. Alej je vyhledávanou procházkovou trasou místních obyvatel.

Soutěžní anketa Alej roku je součástí kampaně sdružení Arnika nazvané Zachraňme stromy!, která požaduje větší zákonnou ochranu alejí i stromů v krajině a ve městech.

Petici podpořilo více než 31 tisíc lidí a i díky tomu se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení.

Do prvního ročníku ankety Alej roku se loni zapojilo 53 stromořadí a hlasovalo v ní 5 288 občanů. Letos byla poprvé vyhlášená vítězná stromořadí také v jednotlivých krajích.

JAROSLAVA TŮMOVÁ, o.p.s. Posázaví