V pátek 6. března vyjde po 19. hodině z votického Komenského náměstí ke klášteru sv. Františka z Assisi průvod s pochodněmi. Od 20 hodin následuje v kostele mše za padlé ve válkách.

V sobotu 7. března v 10 hodin vyrazí vojenské regimenty z Jankova a z Ratměřic  na osudné bojiště. Ve 13.30 po potyčce císařského a švédského regimetu na návrší Habrovka se uskuteční kapitulace generála Hatzfelda.