Kromě poslechu ptačích hlasů  pozorovali několik druhů ptactva. Například brhlíka lesního, sýkoru babku, rehka zahradního nebo holuba hřivnáče přímo při hnízdění  a při krmení mláďat.

Dozvěděli se také zajímavosti z jejich života i to, jak pro ně vytvořit vhodné podmínky na svém domě nebo v zahradě.

O areál hradu Šelmberk na rozhraní Benešovska a Táborska  se stará občanské sdružení Danar, které organizuje pro veřejnost i pozorování netopýrů a dalších zvířat.

PETRA SCHNITZEROVÁ