Úvodní slovo měl  starosta Rudolf Vobruba, dále se režie ujali šášulové Iva a Jája,  Ti s dětmi nejen tancovali, ale hráli i různé soutěže a hry o sladké odměny.

O pěknou hudbu se postarala kapela Vladimíra Říhy st. a Jiří Mikula. 

Poděkování patří všem, kdo se na podíleli na přípravě i průběhu akce, zejména sponzorům, bez kterých by se karneval nemohl uskutečnit. Všech sedmdesát jedna dětí, které přišly v maskách, dostaly při odchodu od hodné ježibaby balíček sladkostí.

Jana Dvořáková, o.s. Mezeňák