Se setměním pronesl sváteční slovo starosta Rudolf Vobruba, děti zazpívaly koledy a rolničkami přivolaly nasvícení stromku.

„Slavnostní atmosféru umocnily velké prskavky, jež měly úspěch převážně u dětí. Pro zahřátí byl již tradičně připravený horký čaj a punč a k zakousnutí nazdobené perníčky," doplnila spoluorganizátorka Jana Dvořáková.