„Děti prostřednictvím environmentálního programu získaly nové poznatky z oblasti přírody. Pro upevnění nových vědomostí jsme si s nimi prohlíželi knihy, encyklopedie, atlasy ptáků a vyprávěli jsme si, co o nich známe," vysvětlila Miroslava Strakatá, ředitelka MŠ Slunečnice.

Petr Hrma, člen Mysliveckého sdružení Maršovice a zaměstnanec ekologického střediska Lesů hl. města Prahy, dětem vyprávěl o způsobu života volně žijících zvířat a také o ptácích čeledi krkavcovitých.

Děti se dověděly spoustu zajímavostí o vráně šedé a vráně černé, o sojce, strace, ořešníkovi, krkavci, havranovi, kavce i o vráně, která žila v blízkosti lidského obydlí a naučila se napodobovat zvuky slepic a kohouta.

Vzácného krkavce znaly děti z pohádky Arabela

Sojku děti poznaly podle modrých peříček a znaly ji rovněž z večerníčků o Krakonošovi. Dozvěděly se, že se sojce říká „strážce lesa", protože svým hlasitým křikem upozorňuje ostatní zvířátka, když je v lese velký hlahol nebo nějaký nepořádek.

O strace děti věděly, že se jí líbí blýskavé předměty a že si je odnáší do svého úkrytu.

Překvapením pro předškoláky byl ořešník, kterého neznali. Dozvěděli se, že jeho název je odvozený od druhu potravy, kterou má ořešník rád. Děti správně uhodly, že se ořešník živí různými druhy ořechů, semínky šišek a některými dalšími plody.

Velmi vzácného krkavce, který sídlí v blízkosti maršovické mateřské školy, děti znaly z pohádky Arabela, kde se v něho proměňoval zlý Rumburak.

„Děti si kromě prohlížení vycpaných ptáků a obrázků poslechly také nahrávky zpěvu všech ptáků, o nichž jim myslivec vyprávěl," doplnila Miroslava Strakatá. Závěr patřil očekávanému překvapení – živému havranovi.