„Na údržbu místních komunikací ročně dáme sto tisíc korun. Shrnování sněhu z chodníků si frézou dělá obec sama.  Větší úklid  a posyp cest nám kompletně zajišťuje zemědělská společnost, které jsme zakoupili radlici," vysvětlil Petr Mach, starosta Veliše, která před sedmi lety získala v soutěží Vesnice roku zelenou stuhu za péči o životní prostředí.

Obec se připravuje  na komplexní rekonstrukci místních komunikací  za jeden a půl milionu korun. „Děr si užijeme dost na okolních silnicích, tak ať se alespoň svezeme po těch našich," nadhodil s nadsázku starosta.

Problémy s pitnou i velkou vodou zmizely

V poslední době investovala obec do úpravny vody  pro vodovody v Lipinech a ve Veliši.

„Měli jsme problémy s dusičnany a pořád s nimi zápasili," přiznal Petr Mach. Teď  mají obyvatelé přísun kvalitní pitné vody vyřešený.

Povodňová voda potrápila vloni v červnu především osadu Sedlečko. „Tolik vody, kolik přiteklo v neděli 2. června od Miličína, tady snad nikdo nepamatuje. Možná někdy v 60. letech to bylo podobné," připomněl starosta. Propustek v Sedlečku příval nepobral, tak ho nyní nahrazují trubkami s lepší propustností.

Na území pro domy nikdo nestaví

Územní plán obce by, i s případnými změnami, mohl platit ještě několik roků, ale Veliš  začíná s přípravou nového.

„Máme zapracované lokality, kde by se mohly stavět rodinné domy, ale záleží na vlastnících pozemků, kteří jim nejsou naklonění. A když je určené území nezastavěné, nepovolí nám ho rozšiřovat a zabírat další pozemky," konstatoval starosta.

Proto schválí plán rozvoje obce, byť to nebude zadarmo „Šetřit nebudeme. I když nás  územní plán bude stát třeba půl milionu korun," potvrdil Petr Mach.

Školáci z Veliše jezdí za vzděláním do Postupic, Louňovic, Vlašimi a Jankova. A pro nejmladším z nich připravují v obci program maminy. Vždy na Den dětí, Mikulášskou nebo maškarní, případně při rybích i vepřových hodech, přičemž jim jako zázemí slouží hospodský sál nebo hřiště.

Název připomíná pohanského boha rolníků Velese

Existují dvě teorie o vzniku názvu obce. Podle té první dostala jméno podle pohanského boha rolníků Velese, druhá poukazuje na možnost založení obce člověkem jménem Velislav. Toto staročeské jméno staří předkové s oblibou krátili.

Podle oficiálních údajů z archivů pochází první písemná zmínka o Veliši z poloviny 14.století. V archivu je uvedený jako „Pán na Veliši" Jan Očko z Vlašimi, ovšem v nejstarší dochované kronice obce se můžeme dočíst, že na místní faře existoval záznam z poloviny století třináctého. Ten pojednával o stavbě kostela svatého Josefa, jenž je dnes chráněnou kulturní památkou.

Pozn.: Původní název obce je Veliš, ale postupem času se vžilo vyslovování názvu s dlouhým „í". V mapách a dalších dokumentech se setkáte spíše s názvem původním.

XXX Největší požár v posledních dvaceti letech způsobil při svátku svatého Václava 28. září při bouřce blesk, který jediným úderem zapálil stodolu.

XXX Při větrné kalamitě na přelomu loňského července a  srpna padlo na 40 hektarech obecních lesů přibližně  tisíc kubických metrů dřeva.

XXX Zemědělská společnost Podblanicko připravuje ve Veliši stavbu haly pro ustájení další stovky krav, které posílí výrobu mléka současných 700 dojnic.

XXX Dosavadní nájemkyně hospody v objektu obecního úřadu začala působit jinde a místní nyní hledají nového provozovatele. Zato od pondělí opět funguje obchod na návsi.

Na hřbitově odpočívají kněží,  děti i čtyři  němečtí vojáci

Veliš – Hřbitov u památkově chráněného kostela sv. Josefa  vypovídá o historii obce, rodin z blízkého okolí i pohnutých dobách světových válek.

Jsou na něm také uložené ostatky čtyř německých vojáků ze 2. světové války. O ně se zhruba před  třemi lety zajímali také členové německého spolku vyhledávající místa posledního odpočinku krajanů. „Byli tady s tím, že se zemřelé pokusí podle záznamů identifikovat, ale tím to skončilo. Už se tady neobjevili," konstatoval starosta obce Petr  Mach.

Obecním Ferdou Mravencem je Káčko

Veliš – Na plný úvazek zaměstnala obec Ferdu Mravence, práce všeho druhu, jemuž  říkají „Káčko".

Správce vodovodu, budovy radnice, veřejného prostranství a pěti vesnických rybníků se jmenuje Jiří Kakos a starosta Veliše na něho nedá dopustit. Sám ho zmíněnou pohádkovou postavou nazývá.

„Umí všechno. Dělá zahradníka, připravuje výlovy, rybí i vepřové hody, je na něj spolehnutí," představil starosta Petr Mach spolupracovníka s nadsázkou, že důchodci jsou hybnou sílou Veliše.

Na údržbu veřejného prostranství  je Jiří Kakos vybavený technikou. Traktorem se sekačkou, malou sekačkou, křovinořezem, frézou na úklid sněhu, motorovou pilou i čerpadlem. „Teď zrovna připravuji stroje na sezónu.  U sekačky opravuji žací lištu, vyměňuji  ložiska. Starám se a zalévám hřiště i tři dětské," připomenul Jiří Kakos s tím, že na jejich vybavení a údržbu bylo dříve více dotací.

Navíc kromě zeleně a chodníků pečuje „Káčko" o pět obecních rybníků. „To je hodně práce. Čištění, vyřezávání a vysekávání břehů," poznamenal obecní údržbář.

Rybníčky obec nepronajímá, ale hospodaří si v nich sama. „Neděláme to pro kšefty, ale pro místní. Při výlovu ryby pečeme a obyvatelé obce si pak pár vylovených kousků odnesou domů," doplnil starosta Petr Mach.