„Organizátoři, členové spolku Mezeňák o. s., připravili pro děti hry jako házení kinder-vajíček do kelímků od margarínů, malování v mouce, chůze na podomácku vyrobených chůdách, běh přes švihadlo nebo třeba přenášení korkového špuntu na staré ping – pongové pálce," popsala Iva Vančurová část pátečních úkolů pro malé účastníky.

Na posledním stanovišti děti čekal úkol nejvíce zaměřený na ekologii, a to třídění recyklovatelného odpadu.

„Dětem jsme hravou formou ukázali, co vše lze třídit, ale především se dozvěděly, že i když je recyklace důležitá, ještě důležitější je zkusit odpadky vůbec nevyrobit," zdůraznila pořadatelka  z občanského sdružení Mezeňák.

„Například v duchu šetrnosti k přírodě byla k občerstvení místo džusu v krabičce a bonbonů v plastových obalech připravená voda se šťávou a ovoce či zelenina," upřesnila Iva Vančurová.

Každý dětský účastník dostal za splnění úkolů na fotbalovém hřišti titul „eko-Mezeňáček".