Tradiční početné procesí kostýmovaných a za nimi civilně oblečených účastníků dorazilo z úpatí Blaníku k zámku, kde člen občanského sdružení Šelmberští dvořané představující sv. Václava přivítal návštěvníky podzimním sluncem rozzářených slavností.