Z Benešova vyrazí do Posázaví po 18. hodině zvláštní rychlík s historickými vagóny ze šedesátých let minulého století, kterou potáhne motorová lokomotiva „Hektor" v původním nátěru roku 1959 s drážním označením T 435.003.

„V soupravě vlaku bude zařazený vůz s barovým oddílem, kde budeme kromě drobného občerstvení, nealko nápojů a suvenýrů nabízet i točené pivo," uvedl Petr Štoček z občanského sdružení Posázavský Pacifik, které výlet na závěr prázdnin ve spolupráci se správou hradu Český Šternberk připravilo a pro zájemce může zajistit i rezervaci prohlídky.

„Pro nástup a výstup při zpáteční cestě  bude zvláštní vlak zastavovat v Čerčanech, Hvězdonicích, Choceradech a stanici Sázava – Černé Budy," upřesnil Petr Štoček.

Na zpáteční cestu se vlak  vydá ze zastávky v podhradí po 22. hodině, po odtroubení večerky.

V sobotu se hradě Český Šternberk při Hradozámecké noci  konají večerní prohlídky s doprovodným programem ve stylu baroka. Již od 19 hodin bude otevřené nádvoří, kde se bude uskuteční malý barokní koncert.

Od 19.30 začínají v patnáctiminutových intervalech prohlídky hradu pod taktovkou  postavy dědičky šternberského panství, Anna Marie Amabilie ze Sternberga. Ta se právě provdala za Jana Maxmiliána, hraběte z Goetzenu a přijímá večerní návštěvy na svém rodném sídle.

Sobotní návštěvníky provede  barokními interiéry, které do středověkého hradu zasadil její děd Václav Jiří ze Sternberga, seznámí se svými význačnými příbuznými a předky, povypráví o svém životě na počátku 18. století.